Math Camp Wiki
Advertisement

"ข้อเจ็ดครับ น้ำมูกไหลย้อย" เป็นมุกค่ายเลข ที่มีต้นกำเนิดบนเฟสบุ๊ค วิธีการเล่นมีดังนี้

A: ข้อไหนเนี่ย

B: ข้อเจ็ดครับ

A: น้ำมูกไหลย้อย

ต้นกำเนิด[]

มุกนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ในค่ายผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่ประเทศอาร์เจนตินา (แต่ยังเหลืออาร์เจน) ขณะนั้นพี่เชนกำลังแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ข้อเจ็ดบนแบบฝึกหัด ด้วยความเชี่ยวชาญในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พี่เชนไม่ได้เพียงนึกถึงทฤษฎีบทต่างๆในการแก้โจทย์ข้อนี้ แต่พี่เชนใช้เทคนิคบุคลาธิษฐานในการจินตนาการรูปวงกลมในโจทย์ให้เป็นเหมือนหน้าคน (กล่าวคือ แม่งอู้)

ด้วยความภาคภูมิใจในผลงานศิลปคณิตศาสตร์ของตน พี่เชนจึงได้ถ่ายภาพรูปวาดดังกล่าวและอัพขึ้นเฟสบุ๊ค

ลักษณะของภาพที่พี่เชนวาด[]

ภาพที่พี่เชนวาดนั้น ใช้วงกลมสองวงแทนลูกตา และจุดศูนย์กลางวงกลมแทนตาดำ วงกลมวงใหญ่อีกวงล้อมรอบวงกลมทั้งสองนี้ เป็นหน้า เส้นสัมผัสร่วมภายนอกของวงกลมทั้งสองมีลักษณะคล้ายผ้าปิดตา

นอกจากนี้ พี่เชนยังได้วาดสามเหลี่ยมรูปเล็กภายในวงกลมวงใหญ่ เพื่อให้ดูเหมือนเป็นจมูกอีกด้วย เพื่อความสมจริงยิ่งขึ้นพี่เชนได้วาดเลือดกำเดาไหลออกมาจากจมูกสามเหลี่ยมนั้น แต่เนื่องจากภาพทั้งหมดถูกวาดโดยดินสอดำ ผู้ชมงานศิลปะนี้จึงอาจสับสนได้ว่า ของเหลวในรูปวาดที่ไหลออกมาจากจมูกนั้น คือเลือด หรือน้ำมูก.

Variations[]

มุก "ข้อเจ็ดครับ น้ำมูกไหลย้อย" อาจมี variations ได้ ตัวอย่างเช่น

A: ข้อไหนเนี่ย

B: ข้อเจ็ดยับ

Advertisement