Math Camp Wiki
Advertisement

นโปเลียน โบนาปาร์ต จักรพรรดิของชาวฝรั่งเศสช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศษ ไม่ทราบว่ามีส่วนเี่กี่ยวข้องกับไพ่นโปเลียนหรือไม่

นโปเลียน (Napoleon) เป็นเกมไพ่แบบนับจำนวนกอง มีผู้เล่น 5 คน ผู้เล่นที่ประมูลได้สูงสุดจะได้เป็นนโปเลียน นโปเลียนสามารถเลือกเพื่อนได้ 1 คน ผู้เล่นที่เหลือจะเป็นประชาชนซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามของนโปเลียน เป้าหมายของเกมคือเก็บไพ่ให้ได้จำนวนกองตามเป้าหมายที่ประมูลไว้

ไพ่[]

ใช้ไพ่สำรับปรกติ 52 ใบ ผู้เล่นแต่ละคนจะได้ไพ่ 10 ใบ ส่วนไพ่ที่เหลือ 2 ใบให้วางคว่ำหน้าไว้กลางวง

การประมูล[]

ช่วงประมูลเริ่มจะหลังการแจกไพ่เสร็จสิ้น ผู้เล่นอาจจะประมูลตามลำดับหรือแย่งกันประมูล ขึ้นอยู่กับกับกติกาที่ตกลงไว้ ผู้เล่นสามารถประมูลโดยพูดจำนวนกองที่จะต่อให้ พร้อมกับดอกทรัมพ์ (ดูหัวข้อ ค่าของไพ่)

การประมูลต้องประมูลสูงกว่าการประมูลครั้งก่อนหน้า (เรียกว่า ประมูลทับ) การเปรียบเทียบทำได้โดย

  • ดูที่จำนวนกองก่อน ถ้าจำนวนกองเท่ากัน
  • ให้เปรียบเทียบดอก โดยดอกเรียงลำดับจากต่ำไปสูงได้ดังนี้: ดอกจิก (♣) < ข้าวหลามตัด (♦) < โพแดง (♥) < โพดำ (♠)

การประมูลเสร็จสิ้นเมื่อทุกคนหยุดประมูล คนที่ประมูลเป็นคนสุดท้ายจะได้เป็นนโปเลียน หลังจากนั้นนโปเลียนต้องพูดชื่อไพ่ขึ้นมา 1 ใบ (โดยส่วนใหญ่แล้วนโปเลียนจะเรียกไพ่ที่มีค่าสูงๆ ที่ตัวเองไม่มี) คนที่มีไพ่ใบนั้นอยู่จะได้เป็น เพื่อน ของนโปเลียน นั่นคืออยู่ฝั่งเดียวกับนโปเลียน ผู้เล่นที่เหลือจะเป็น ประชาชน นั่นคืออยู่ฝั่งตรงข้ามนโปเลียน เพื่อนและประชาชนห้ามประกาศสถานะของตัวเอง

เมื่อเรียกเพื่อนเสร็จ นโปเลียนจะสามารถเปลี่ยนไพ่บนมือได้ 2 ใบ โดยหยิบไพ่ 2 ใบตรงกลางวงขึ้นมาไว้บนมือ หลังจากนั้นทิ้งไพ่ 2 ใบ ไพ่ที่ทิ้งให้หงายหน้าไว้เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนเห็น

ค่าของไพ่[]

ไพ่แต่ละดอก เรียงลำดับจากค่าน้อยไปมากเป็น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K A

ดอกที่นโปเลียนประมูลได้ เรียกว่า ดอกทรัมพ์ ไพ่ที่มีดอกทรัมพ์จะมีค่าสูงไพ่ของดอกอื่น แม้ว่าเลขของไพ่จะต่ำกว่าก็ตาม

มีข้อยกเว้นคือไพ่พิเศษ 3 ใบ ได้แก่

  • เอสโพดำ (A♠) มีค่าสูงสุดในเกม เสมอ
  • แจ็กหน้า หมายถึงไพ่แจ็ก (J) ของดอกทรัมพ์ มีค่าสูงสุดเป็นอันดับ 2 เสมอ (ดังนั้น แจ็กหน้า จึงสูงกว่า A ของดอกทรัมพ์ด้วย)
  • แจ็กหลัง หมายถึงไพ่แจ็ก (J) ของดอกที่มีสีเหมือนทรัมพ์ (เช่นถ้าทรัมพ์เป็นโพแดง (♥) แจ็กหลังคือแจ็กข้าวหลามตัด (J♦) ) มีค่าสูงสุดเป็นอันดับ 3 เสมอ

สรุปค่าของไพ่ เรียงลำดับจากต่ำไปสูง เป็น ดอกธรรมดา (ที่ไม่ใช่ 3 ใบพิเศษ) < ดอกทรัมพ์ (ที่ไม่ใช่ 3 ใบพิเศษ) < แจ็กหลัง < แจ็กหน้า < เอสโพดำ

การเล่นและการนับแต้ม[]

การเล่นจะเล่น 10 รอบ คนที่ลงเป็นคนแรกในแต่ละรอบเรียกว่า Leader โดยในตาแรก นโปเลียนจะเป็น Leader ผู้เล่นแต่ละคนจะลงไพ่คนละ 1 ใบ วนตามลำดับจนครบ 5 คน การลงไพ่มีข้อบังคับว่า ผู้เล่นต้องลงไพ่ดอกเดียวกับใบที่ Leader ลง ยกเว้นไม่มีไพ่ดอกที่ว่า (เช่น ถ้า Leader ลง 3 ดอกจิก (3♣) ผู้เล่นคนอื่นๆ ต้องลงดอกจิก (♣) ถ้ามี แต่ถ้าไม่มีดอกจิก (♣) ให้ลงใบใดก็ได้)

เมื่อลงครบ 5 คนแล้ว เจ้าของไพ่ที่มีค่าสูงที่สุด จะได้ไพ่ 5 ใบนั้น รวบเป็น 1 กองวางไว้ข้างหน้าผู้เล่น ผู้เล่นคนนั้นจะได้เป็น Leader ในรอบถัดไป

เมื่อเล่นครบ 10 รอบ (นั่นคือไพ่ในมือหมด) แต่ละฝั่งจะนับจำนวนกองไพ่ของฝั่งตนเอง ฝั่งประชาชนจะได้จำนวนกองไพ่เพิ่มตามจำนวนที่นโปเลียนต่อเอาไว้ตอนประมูลด้วย ฝั่งใดได้จำนวนกองมากกว่า (หลังรวมกองต่อแล้ว) ถือเป็นฝ่ายชนะ

กติกาพิเศษ[]

  • ในกรณีที่นโปเลียนถือไ่พ่ที่ตนเองเรียกให้เป็นเพื่อน (เกิดได้เมื่อไพ่ที่นโปเลียนเรียกอยู่ใน 2 ใบตรงกลางวงตอนนโปเลียนเปลี่ยนไพ่) ถือว่านโปเลียนเป็นเพื่อนตัวเอง และ 4 คนที่เหลือเป็นประชาชนทั้งหมด
  • ในรอบที่ 1 ไพ่เลข 2 ของดอกที่ Leader ลง จะมีค่าสูงกว่าเลขอื่นๆ (นั่นคือ 2 สูงกว่า A) ยกเว้น กรณีที่มีคนที่ไม่มีไพ่ดอกตรงกับ Leader ไพ่เลข 2 จะกลับไปมีค่าตามปกติ
  • ในรอบที่ 1 ถ้าไพ่ที่ลงมาทั้ง 5 ใบ เป็น 2 3 4 5 และ 6 ของดอกเดียวกัน ถือว่านโปเลียนโดนล้ม นโปเลียนจะแพ้ทันที
  • ตอนจบเกม ถ้าเพื่อนเก็บได้จำนวนกองมากกว่านโปเลียน ถือว่าเพื่อนทรยศ นโปเลียนจะเป็นฝ่ายแพ้

อ้างอิง[]

http://tswiki.thaischolars.net/Napoleon (ลอกมาทั้งดุ้น)

Advertisement