Math Camp Wiki
Advertisement

Geometry Jedi Tournament เป็นการแข่งขันเรขาคณิตในค่ายผู้แทนเพื่อหาสุดยอด Geometry Jedi จัดโดย รศ.ดร.ณัฐพันธ์ กิติสิน โดยทั่วไปจะจัดขึ้นในทุกวันที่เรียนเรขาคณิตกับอ.ณัฐพันธ์ โดยจะมีโจทย์วันละ 2 ข้อให้แข่งขันในช่วงเช้า และช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนปกติ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตลอดค่ายจะได้เป็น Geometry Jedi รางวัลที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์ หากมีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่า 1 คน ก็จะได้ครองตำแหน่งร่วมกัน

การแข่งขัน Geometry Jedi Tournament มีมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่ปี 2005(?) และได้เลิกไปในปี 201X(?) หลังจากอ.ณัฐพันธ์ไม่ได้มาสอนค่ายผู้แทนแล้ว

รายชื่อ Geometry Jedi[]

This list is incomplete

  • 2005 - Panupong Pasupat & Nithi Rungthanapirom
  • 2006 - Panupong Pasupat
  • 2007 - Panupong Pasupat & Potcharapol Suteparuk
  • 2008 - Warut Suksompong & Potcharapol Suteparuk
  • 2009 - Thanard Kurutach
Advertisement